Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

04 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

29 stycznia- 11 lutego 2018r.

4.

Praktyka zawodowa-klasa III T

 technik mechatronik

 technik mechanik

 

 

28 maja -21czerwca 2018r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca- 3 kwietnia 2018r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazja-
lnych
IV TA i IV TB

 

27 kwietnia 2018 r.

8.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

 

07-25 maja 2018r.

04-23 maja 2018r.

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w

zawodzie:

- etap pisemny

 

 

 

 

 

- etap praktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- etap pisemny

 

 

 

- etap praktyczny

 

 

Sesja 1. styczeń –luty 2018

 

11 stycznia 2018r.-III T tech.mechatronik  _-(E.3), IVTA tech.obsługi (T.14), tech.mechatronik (E.19) ,IV TB tech.informatyk (E.14),

tech.mechanik (M.44)

 

10 stycznia 2018r.

 -IVTA tech.obsługi (T.14),

12-15 stycznia 2018r. IV TB tech.infor. (E.14),

15-18 stycznia 2018rIV TA
tech.mechatronik
(E.19)

15-20 stycznia 2018rIVTB tech.mechanik (M.44)

22-31 stycznia oraz 10-16 lutego 2018
III T tech.mechatronik (E.3)

 

Sesja 1. czerwiec-lipiec 2018

 

19 czerwca 2018 – II T tech.informatyk

 (E.12), III T tech.mechanik (M.20), tech.mechatronik (E.18)

 

26 czerwca 2018 III Ttech.mechatronik
 (E.18)

28 czerwca -4 lipca 2018

II T tech.informatyk (E.12)

22 czerwca-4 lipca 2018

 III T tech.mechanik (M.20)

 

 

10.

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych:

30.04.2018r. 02.05.2018r. 04.05.2018r. 07.05.2018r. 08.05.2018r.01.06.2018r. pozostałe dni wg potrzeb szkoły

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

12.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.