Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

11 luty - 24 luty 2019r.

4.

Praktyka zawodowa-klasa III T

 technik mechatronik

 technik informatyk

 

 

27 maja -19czerwca 2019r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia- 23 kwietnia 2019r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnychIV T

 

26 kwietnia 2019 r.

8.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

 

06-25 maja 2019r.

06-23 maja 2019r.

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w

zawodzie:

- etap pisemny

 

 

 

 

 

- etap praktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- etap pisemny

 

 

 

- etap praktyczny

 

 

Sesja 1. styczeń –luty 2019

 

10 stycznia 2019r. (E.3,M.44,E.19)

 

11-21 stycznia oraz 08-13lutego 2019r

III T-technik mechatronik (E.3)

 

15 stycznia-19 stycznia2019r–

IV T technik mechanik (M.44)

 

15-18 stycznia 2019r

IVT technik mechatronik (E.19)

 

Sesja 2. czerwiec-lipiec 2019

 

19 czerwca 2018 – II T tech.informatyk

 (E.12), III T tech.mechanik (M.20), tech.mechatronik (E.18)

 

18 czerwca 2019r. (E.18,E.13,M.16)

 

 

 

 

21czerwcza do 04 lipca 2019r

III T technik mechatronik(E.18)

 

21czerwcza do 04 lipca 2019r

III T technik informatyk (E.13)

 

26 czerwcza do 03 lipca 2019r-

III branżowa szkoła M16

10.

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2018r.,

02.05.2019r.

06.05.2019r.

7.05.2019r.

8.05.2019r.

pozostałe dni wg potrzeb szkoły

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

12.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.