Jubileusz 65-lecia szkoły

 

Następnie, w budynku szkoły odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, w tym parlamentarzyści: Pani Małgorzata Pepek, Pan Kazimierz Matuszny, przedstawiciel biura poselskiego Pana Stanisława Pięty, władze samorządowe powiatu żywieckiego, w tym Pan Starosta Andrzej Kalata, władze gminy Węgierska Górka, księża, przedstawiciele instytucji i pracodawców, m.in. Pan Włodzimierz Walaszek- dyrektor spółki METALPOL. Szczególnymi gośćmi byli dawni nauczyciele szkoły, obecnie emeryci, którzy po wielu latach mogli jeszcze raz zawitać w szkolne mury i zobaczyć, jak szkoła wygląda dzisiaj. Byli z nami również absolwenci szkoły, uczniowie i ich rodzice.

 

Część artystyczna była okazją do zaprezentowania się przez naszą młodzież, wystąpili: zespół HAMERBAND, recytatorzy, koło taneczne, wprowadzając zebranych gości w klimat wspomnień. Utwór muzyczny „Szanujmy wspomnienia ” uzupełniony prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia z kroniki szkolnej, pozwolił na chwilę refleksji. Niektórzy z zebranych mogli rozpoznać się na pamiątkowych fotografiach. Ciekawy był również rys historyczny, który uwzględniał najważniejsze wydarzenia z bogatej historii szkoły, która rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku jako Szkoła Przemysłowa Odlewnicza i funkcjonowała w takiej postaci przez dziesięć lat. Po sześciu latach przerwy odrodziła się jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa Odlewni Żeliwa i w kolejnych latach rozszerzała ofertę najpierw o Technikum dla Pracujących a potem o Technikum (dzienne). W swojej historii kształciła również w ramach Liceum Profilowanego i Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół Zawodowych (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa).


Z okazji jubileuszu wydany został folder, w którym opisane zostały dzieje szkoły, jak również przygotowane zostały inne pamiątki, które można było zakupić.


Uzupełnieniem uroczystości było zwiedzanie wystawy (pierwsza część poświęcona patronowi szkoły Jerzemu Buzkowi Dyrektorowi Odlewni Żeliwa, druga zawierała zdjęcia gromadzone przez wiele lat w szkolnym archiwum).

 

Dziękujemy wszystkim gościom za wspólne przeżywanie ważnego dla szkoły wydarzenia.