Technik automatyk

TECHNIK AUTOMATYK - TECHNIKUM

 

zajmuje się urządzeniami i instalacjami automatyki przemysłowej, montuje je i uruchamia, obsługuje, wykonuje ich
przeglądy techniczne i konserwacje, wykonuje ich diagnostykę i remonty.

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - zakres czynności:

-> Montuje urządzenia i instalacje automatyki
-> Montuje i uruchamia urządzenia automatyki przemysłowej
-> Uruchamia i obsługuje urządzenia automatyki

-> Wykonuje przeglądy, konserwacje, diagnostykę i naprawy instalacji automatyki przemysłowej
-> Wykonuje przeglądy i konserwacje instalacji automatyki
-> Wykonuje diagnostykę i naprawy instalacji automatyki

 

 

KARIERA EDUKACYJNA:

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik urządzeń
dźwigowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik awionik,

mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik
automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu
szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Wskazane uprawnienia SEP na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 kV.

 

 

KARIERA ZAWODOWA:

Pracę znajdziesz w zakładach przemysłowych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym
cyklu produkcyjnym, zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania,
serwisu, napraw urządzeń, instalacji i systemów automatyki przemysłowej.
Możesz również samodzielnie prowadzić usługową działalność gospodarczą

 

 

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować w stałych godzinach 8 godzin dziennie. Będziesz wykonywać
swoją pracę w budynkach, pomieszczeniach technicznych i halach produkcyjnych.
Twoja praca będzie miała głównie charakter poznawczo-produkcyjny. Będziesz
w niej operować przede wszystkim liczbami, danymi, ideami.
Będziesz wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do projektowania
i sterowania układów automatyki i robotyki, urządzenia diagnostyczno-
pomiarowe, precyzyjne narzędzia ręczne.
Twojej pracy będzie towarzyszyć działanie czynników szkodliwych, takich jak: praca
maszyn, drgania, zmienna temperatura i wilgotność powietrza oraz niebezpieczeństwo
porażenia prądem.