Technik obsługi turystycznej

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

- Planuje i realizuje imprezy i usługi turystyczne
- Prowadzi informację turystyczną
- Sprzedaje usługi turystyczne
- Pracuje w biurach podróży, hotelach, domach
wczasowych

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Charakterystyka zawodu:
- celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy
zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy
-  charakter pracy wymaga dużej odporności emocjonalnej i harmonijnego współdziałania
z innymi, tego nauczysz się razem z nami
-  praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z ludźmi

 

 

KARIERA EDUKACYJNA:

- program technikum zapewnia zdobycie umiejętności reagowania
na zapotrzebowania ogólne i indywidualne w branży oraz umiejętności i wiedzy pozwalającej pracować i zarządzać
firmami turystycznymi, gastronomicznymi i hotelarskimi
-  podczas nauki organizowane są praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach

 

Technikum obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających
piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

 

KARIERA ZAWODOWA:

- absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, mogą podejmować pracę w urzędach
administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, pracę znajdzie również w biurach podróży, hotelach,
agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej jako animator czasu wolnego lub rezydent,


- technik obsługi turystycznej może również prowadzić działalność gospodarczą na
własny rachunek,


 - może uzyskać uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek