Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych :

 • dyrektor mgr Lucyna Śleziak - nauczyciel historii, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie
 • mgr Renata Pawlus- nauczyciel języka polskiego
 • mgr Katarzyna Golasik - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • mgr Magdalena Kozubek - nauczyciel informatyki
 • mgr Marta Piela - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Aleksandra Dziki - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Anna Sarna - Krutak - nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Edyta Tomiczek - nauczyciel biologii i geografii
 • mgr Agnieszka Bieniek - pedagog szkolny
 • mgr Edyta Chowaniec - nauczyciel matematyki
 • mgr Agnieszka Ciuruś - nauczyciel wspomagający
 • mgr Teresa Biegun - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Aleksandra Feil - nauczyciel chemii
 • mgr Jolanta Małkińska - nauczyciel języka angielskiego
 • dr Agnieszka Smolicka - nauczyciel filozofii
 • mgr inż Andrzej Żółty - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Marek Madyda - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Zbigniew Cempiel - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr Piotr Dudek- nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • ks. mgr Szewczyk Dawid  - nauczyciel religii
 • dr Krzysztof Kosibór - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Mariusz Kozieł - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr inż. Michał Machała - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr inż. Michał Żółtowski - nauczyciel informatyki