Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych :

 • dyrektor mgr Lucyna Śleziak (nauczyciel historii, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie)
 • mgr Renata Pawlus (nauczyciel języka polskiego)
 • mgr Andrzej Banaś - nauczyciel matematyki i informatyki
 • mgr Teresa Biegun - nauczyciel - bibliotekarz
 • mgr inż Beata Brączek- nauczyciel chemii
 • mgr Zbigniew Cempiel - nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego
 • mgr Piotr Dudek- nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Katarzyna Golasik - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • dr Krzysztof Kosibór - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Magdalena Kozubek - nauczyciel informatyki
 • mgr Jolanta Małkińska - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Marta Piela - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Izabella Kasperek - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • mgr inż. Łukasz Motyka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Anna Sarna - Krutak - nauczyciel języka niemieckiego
 • ks. mgr Grzegorz Badura - nauczyciel religii
 • mgr Mariusz Kozieł - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Natalia Tokarczyk - nauczyciel matematyki, fizyki
 • mgr Edyta Tomiczek - nauczyciel biologii i geografii
 • mgr inż. Zbigniew Wiśniewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Marta Waligóra-Kasza - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Agnieszka Bieniek - pedagog szkolny
 • mgr inż. Wojciech Wolny - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr inż. Michał Żółtowski - nauczyciel informatyki