Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych 2019/2020 :

 • dyrektor mgr Lucyna Śleziak - nauczyciel historii, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie
 • mgr Renata Pawlus- nauczyciel języka polskiego
 • mgr inż Beata Brączek- nauczyciel chemii
 • mgr Zbigniew Cempiel - nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego
 • mgr Piotr Dudek- nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Katarzyna Golasik - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • dr Krzysztof Kosibór - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Magdalena Kozubek - nauczyciel informatyki
 • mgr Marta Piela - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Izabella Kasperek - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • mgr inż. Łukasz Motyka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Anna Sarna - Krutak - nauczyciel języka niemieckiego
 • ks. mgr Szewczyk Dawid  - nauczyciel religii
 • mgr Mariusz Kozieł - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Natalia Tokarczyk - nauczyciel matematyki, fizyki
 • mgr Edyta Tomiczek - nauczyciel biologii i geografii
 • mgr Agnieszka Bieniek - pedagog szkolny
 • mgr inż. Wojciech Wolny - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr inż. Michał Żółtowski - nauczyciel informatyki
 • mgr Dariusz Cichoń - nauczyciel informatyki
 • mgr Edyta Chowaniec - nauczyciel matematyki
 • mgr Agnieszka Ciuruś - nauczyciel wspomagający
 • mgr Teresa Biegun - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Dorota Kowalczyk - nauczyciel plastyki
 • mgr Alicja Pieczonka - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Marta Stokłosa - nauczyciel języka polskiego
 • mgr inż Andrzej Żółty - nauczyciel przedmiotów zawodowych