ŚLĄSKIE.ZAWODOWCY

Rozpoczyna się realizacja projektu Śląskie.Zawodowcy – udostępniamy regulamin uczestnictwa w projekcie i inne dokumenty (wersje PDF):

- Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie

- Zał.1 do Regulaminu pn. Formularz rekrutacyjny do projektu

- Zał.2 do Regulaminu_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

- Zał.3 do Regulaminu_Wykaz szkół i branż

- Zał.4_do Regulaminu Indywidualny Plan Działania

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 29.10.2019 Nasza Szkoła przystąpiła do kolejnego projektu pt. ŚLĄSKIE.ZAWODOWCY.