W ŚWIECIE LICZĄ SIĘ ZAWODOWCY

Z wielką przyjemnością informujemy, że w latach 2019-2021 w naszej szkole będzie realizowany projekt
"W świecie liczą się zawodowcy"
w ramachprojektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, którego celem jest przeprowadzenie zagranicznej mobilności uczniów. 
 
W ramach tego projektu grupa 50 uczniów odbędzie miesięczne praktyki zawodowe w Portugalii, które poprzedzone będą przygotowaniem językowym 
 
Uczniowie odbędą kursy z języka angielskiego i portugalskiego. Dodatkowo będą mieli możliwość udziału w warsztatach dotyczących kultury i historii Portugalii, zajęciach z psychologiem, zajęciach z zakresu BHP, zajęciach dotyczących Unii Europejskiej i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
POBIERZ: