Technik programista

Technik programista

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych
 i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach, takich jak Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków: SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

 

 

ABSOLWENT TECHNIKUM  ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

- Tworzyć i administrować bazy danych;

- Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

- Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;

- Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;

- Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• tworzenia i administracji stronami WWW;
• tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
• programowania aplikacji internetowych;
• tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
• projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
• projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
• projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.
 

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

 

Technik programista znajdzie zatrudnienie w:
• firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego;
• przedsiębiorstwach, w których maszyny sterowane są komputerowo lub proces produkcji odbywają się z użyciem robotów i niezbędnego oprogramowania;
• firmach komputerowych tworzących oprogramowania do robotów;
• firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem gier komputerowych i aplikacji mobilnych;
• przemyśle;
• medycynie;
• bankach;
• urzędach.