Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK


- Montuje i obsługuje maszyny i urządzenia
- Użytkuje obrabiarki skrawające
- Wykonuje i naprawia elementy maszyn
- Organizuje i nadzoruje procesy produkcji maszyn i urządzeń