PROJEKTY - aktualnie prowadzone projekty w szkole

Obecnie w szkole realizowane są następujące projekty:

-  NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE

-  W ŚWIECIE LICZĄ SIĘ ZAWODOWCY

-  ŚLĄSKIE.ZAWODOWCY