Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną dla Technikum i Branżowej Szkoły.

Zapraszamy ósmoklasistów do podjęcia kształcenia w zawodach poszukiwanych obecnie na rynku pracy, a  oferowanych przez szkołę.

Udział w przedsiewzięciu Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy uczniowie!
Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego:
01.09.2021
godzina:  9.00 klasa I Technikum
godzina: 9.30 klasa II Technikum i II BS
godzina: 10.00 klasa III TA, III TB, III TC, III BS
godzina:. 10.30 klasa IV Technikum
Do zobaczenia ?
 
 

Śledź bieżące wydarzenia z życia naszej szkoły na FB !

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia naszej szkoły na profilu na FB !

 

www.facebook.com/zsziohamra/

 

 

 

 

 

 

Pismo Minister Edukacji Narodowej

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do Dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców

 

- pobierz PDF

NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE – ZSZ w Węgierskiej Górce beneficjentem projektu

 

Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce kształcący w technikum i branżowej szkole I stopnia przystąpił do projektu  „ Nowoczesne Szkoły Zawodowe” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:  XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Głównym celem projektu realizowanego przez dwa lata ( od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.) będzie bardziej efektywne przygotowanie uczniów szkoły do wejścia na rynek pracy. W tym okresie uczniowie skorzystają z oferty kursów, stażów zawodowychi zajęć dodatkowych doskonalących umiejętności, które wymagane są na egzaminach  potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Istotnym dla szkoły elementem projektu jest  również pozyskanie funduszy na modernizację  4 pracowni: informatycznej, elektrotechniki
i elektroniki, urządzeń i systemów mechatronicznych, automatyki i urządzeń precyzyjnych.

 

Pozwoli to na wzbogacenie i uzupełnienie dotychczasowej bazy dydaktycznej. W ciągu kilku ostatnich lat wiele w szkole zrobiono dla poprawy warunków kształcenia, m.in. zaadaptowano część pomieszczeń i doposażono jew sprzęt i oprogramowanie konieczne do kształcenia na takich kierunkach jak technik  informatyk, mechatronik, mechanik, automatyk. Inwestycje w sprzęt są jednak stale  potrzebne, by nadążyć za ciągle rozwijającymi się branżami zawodowymi. Szkolnictwo zawodowe na nowo zaczyna być doceniane. Zwiększa się świadomość społeczna na temat istotnej roli zdobycia przez  młodzież zawodu. Oferta szkoły wynikająca ze współpracy
z lokalnymi przedsiębiorcami  wychodzi naprzeciw potrzebom wielu pracodawców, w tym wiodącego w regionie zakładu METALPOL. Udział w projekcie stanowi ważny element rozwoju szkoły.

 

80. rocznica śmierci Patrona Szkoły Prof. Jerzego Buzka

9.02.2019r. to data  80.  rocznicy śmierci prof. inż. Jerzego Buzka, patrona Zespołu Szkół Zawodowychw Węgierskiej Górce,  zasłużonego dla Odlewni Żeliwa dyrektora naczelnego i wielkiej osobowości ze świata nauki. Dnia 7.02.2019 uczciły  jego pamięć  delegacje władz gminy Węgierska Górka, firmy Metalpol Węgierska Górka oraz społeczności  Zespołu Szkół Zawodowych, składając pod pomnikiem kwiaty oraz zapalając znicze.Naszą szkołę reprezentowali mgr Renata Pawlus i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Dominik Waligóra.

 

Od 35 lat, czyli od nadania imienia szkole, wzór postawy dany przez profesora Jerzego Buzka pozwala kształtować  kolejne  pokolenia uczniów. Patron ten jest bliski nie tylko młodym ludziom, to przede wszystkim osoba zasłużona dla gminy i dla wiodącego w regionie Zakładu-dawnej Odlewni Żeliwa, a obecnego Metalpolu.

 

Szkoła w swojej historii była mocno związana z Odlewnią Żeliwa, dzisiaj  również współpracuje z Zakładem. Wiele mu zawdzięcza, a  pamięć o dyrektorze Odlewni stanowi  element utrwalający tę wzajemną więź.  

 

Zachęcamy do lektury życiorysu Patrona http://zszwg.edu.pl/o-nas/historia

 

Apel Świąteczny - w reżyserii naszej Pani mgr Marty Pieli ;)

 

 

 

 

 

 

 W świąteczny nastrój wprowadził nas montaż słowno -muzyczny przygotowany przez  Samorząd Uczniowski oraz szkolny zespół muzyczny HAMERBAND, całość

aranżacji przedstawienia wyreżyserowała Nasza Pani mgr  Marta Piela :)