Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM i SZKOLE BRANŻOWEJ 2018/2019

 

Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM w roku szkolnym 2018/2019

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/1/2012(cz I)

425/2/2012 (czII)

NOWA ERA

„Ponad słowami” klasa I- część I II

Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel

E. Kostrzewa

Język angielski

720/2/2014/2015

Express

Publishing

„Matura Prime Time Plus Pre-intermediate”

V. Evans

J. Dooley

Język niemiecki

459/1/2012

NOWA ERA

Welttour 1

S. Mróz- Dwornikowska

K.Szachowska.

 

Historia

525/2012

NOWA ERA

„Poznać przeszłość.
Wiek XX”

Zakres podstawowy

S. Roszak

J. Kłaczkow

Matematyka

360/1/2011

NOWA ERA

„Matematyka- zakres podstawowy i rozszerzony”, część I

W. Babiański

Lech Chańko

D. Ponczek

Fizyka

447/2012

NOWA ERA

„Odkryć fizykę”

Zakres podstawowy 

M. Brann

W. Śliwa

Chemia

438/2012

NOWA ERA

„To jest chemia”

Zakres podstawowy

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Biologia

450/2012

NOWA ERA

„Biologia na czasie”

E. Bonar

W. Krzeszowicz- Jeleń

S. Czachonowski

Geografia

 433/2012

      NOWA ERA

„Oblicza geografii”

Zakres podstawowy

R. Uliszak

K. Wiedermann

Informatyka

536/2012

MIGRA

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Grażyna Koba

Wiedza o kulturze

449/2012

NOWA ERA

„Spotkania z kulturą”

M. Bokiniec

B. Forysewicz

J. Michałowski

Wychowanie fizyczne

-

-

-

 

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

426/2012

NOWA ERA

„Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma

Podstawy przedsiębiorczości


467/2012

 

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

Rachwał, Makieła

Religia

AZ-41-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w kościele”

Ks. R.Strus

Ks. W.Galant

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

-

-

 

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

Język polski

425/3/2013

NOWA ERA

„Ponad słowami”- klasa II-
cz I

M. Chmiel

Język angielski

720/2/2014/2015

Express

Publishing

„Matura Prime Time

Plus Pre-intermediate"

 V. Evans

J. Doolej

Język niemiecki

 

459/1/2012

NOWA ERA

Welttour 1 – kontynuacja podręcznika z klasy I

S. Mróz- Dwornikowska
K.Szachowska

Historia

525/2012

NOWA ERA

„Poznać przeszłość.
Wiek XX”

Zakres podstawowy

S. Roszak

J. Kłaczkow

Wiedza o społeczeństwie

 

505/2012

NOWA ERA

„W centrum uwagi”

Zakres podstawowy

A.Janicki

 Matematyka

360/1/2011 (I sem)

360/2/2013 (II sem)

NOWA ERA

„Matematyka- zakres podstawowy i rozszerzony”

W. Babiański

Lech Chańko

D. Ponczek

Podstawy przedsiębiorczości


 

467/2012

 

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

 Rachwał, Makieła

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

 

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w świecie”

Ks .R. Strus,

Ks. W.Galant

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

-

-

-

 

 

 Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III

Numer programu

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/4/2013

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI klasa II

 Część - II

M.Chmiel,
E.Mirkowska-Treudutt, A.Równy

Język angielski

 715/1/2014

Express Publishing

Matura - Repetytorium poziom podstawowy

Virginia Evans
Jenny Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

Nowa Era

 Welttaur 2

S. Mróz - Dwornikowska
U. Górecka

Matematyka

360/2/2013 (II część)

360/3/2013 (III część)

NOWA ERA

Matematyka 2 kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym i Matematyka 3 od II półrocza
 

W.Babiański
L.Chańko
J.Czarnowska
G.Janocha

Historia i społeczeństwo

659/1/2013

NOWA ERA

„Poznać przeszłość -Ojczysty Panteon i ojczyste spory”

 

T. Maćkowski

Religia

AZ-63-01

GAUDIUM

 

"Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka"

 

Ks. R.Strus

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

Wychowanie do życia w rodzinie

Dkw-4015-8/00

-

-

-

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa IV

Numer programu

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/5/2014

Nowa Era

„Ponad słowami”

M.Chmiel

R.Pruszczyński

A. Równy

Język angielski

 715/1/2014

Express

Publishing

„ Matura repetytorium

Poziom podstawowy”

V. Evans

J. Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

          Nowa Era

Wellttour 2-kontynuacja podręcznika z klasy III

S. Mróz-Dwornikowska 

U. Górecka

Matematyka

360/3/2013

Nowa Era

Matematyka III

W. Babiański

L. Chańko
J. Czarnowska

G. Janocha

Religia

AZ-4-01/1

WAM

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie

 

Ks. Z. Marek

Wychowanie fizyczne

DKW-4014-88/01

-

-

 
        Historia i społeczeństwo 659/1/2013 Nowa Era " Poznać przesłość- Oczysty Paneon i oczyste spory" T. Maćkowski

 

Wykaz podręczników obowiązujących w BRANŻOWEJ SZKOLE I stopnia w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/1/2012/2015 Nowa Era "Zrozumieć świat" 1

Elżbieta Nowosielska

Urszula Szydłowska 

Język angielski  720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Historia 525/2012 Nowa Era

"Poznać przesłość. Wiek XX"

Zakres Podstawowy

S. Roszak

J.Kłaczkow

Matematyka 2013 Nowa Era " Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej"

Wojciech Babiański

Karolina Wej

WOS 505/2012 Nowa Era

"W centrum uwgi"

zakres podstawowy

A. Janicki

Podstawy

Przedsiębiorczości

467/2012 Nowa Era " Krok w przedsiębiorczość" Rachwał, Makieła
Geografia 433/2012 Nowa Era

" Oblicza geografi" 

zakres podstawowy

R. Uliszak

K. Wiedermann

Bilogia 450/2012 Nowa Era " Bilogia na czasie" 

E. Bonar

W. Krzeszowicz-Jeleń

S. Czachonowski

Chemia 438/2012 Nowa Era

" To jest chemia"

zakres podstawowy

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Fizyka 447/2012 Nowa Era

" Odkryć fizykę"

zakres podstawowy

M. Brann

W. Śliwa

Informatyka 536/2012 MIGRA

" Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych"

zakres podstawowy

Grażyna Koba
W-F - - - -

Edukacja dla

bezpieczeństwa

426/2012 Nowa Era "Żyję i działam bezpiecznie" J. Słoma
Religia Az-41-01 GAUDIUM " Świadczę o Jezusie w kościele"

Ks. R. Strus

Ks, W. Galant

Wychowanie do

życia w rodzinie

DKW-4015-8/00      

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/2013/2015

Nowa Era

"Zrozumieć świat" 2

E. Nowosielska

U. Szydłowska 

Język angielski 

720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Historia

525/2012

Nowa Era

"Poznać przeszłość. Wiek XX"

Zakres Podstawowy

S. Roszak

J.Kłaczkow

Matematyka

2013

Nowa Era

" Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”

W. Babiański

K. Wej

Podstawy

Przedsiębiorczości

467/2012

Nowa Era

" Krok w przedsiębiorczość"

Rachwał, Makieła

W-F

-

-

-

-

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie

 w świecie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do

życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/2013/2015

Nowa Era

"Zrozumieć świat" 3

E. Nowosielska

U. Szydłowska 

Język angielski 

720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Historia

-----

-----

                         ----- -----

Matematyka

2013

Nowa Era

" Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”

W. Babiański

K. Wej

Podstawy

Przedsiębiorczości

-----

-----

-----

-----

W-F

-

-

-

-

Religia

AZ-43-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie

 w rodzinie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do

życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w klasie I

Klasa I. TECHNIK MECHANIK 311504(na podbudowie kwalifikacji M.20.) (AKTUALIZACJA W TRAKCIE)...

           

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

 

1

Podstawy konstrukcji maszyn

04/07

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

T. Lewandowski

2

Technologia z materiałoznawstwem

09/07

WSiP

Podstawy technologii maszyn

J. Zawora

3

Podstawy sterowania i regulacji

28/96

WSiP

Elektrotechnika z automatyką

W. Jabłoński

G. Płoszajski

4

Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

09/07

WSiP

Podstawy technologii maszyn

J. Zawora

5

Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

02/04

WSiP

Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń

S. Legutko

 

Klasa I. TECHNIK MECHATRONIK

 

1

Elektrotechnika

i elektronika

 

 

WSiP

Elektrotechnika

S.Bolkowski

2

 

Technologie

i konstrukcje mechaniczne

 

04/07

 

 

09/07

WSiP

 

 

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

Podstawy technologii maszyn

T. Lewandowski

 

 

J. Zawora

 

3

Pneumatyka

i hydraulika

 

18/2006

REA

Podstawy mechatroniki

Praca zbiorowa

4

Pracownia rysunku technicznego

04/07

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

T. Lewandowski

 

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w klasie II

Klasa II. TECHNIK MECHANIK 311[504](na podbudowie kwalifikacji M.20.)

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Podstawy konstrukcji maszyn

 

17/2004

MENIS

WSiP

 

WSiP

Podstawy konstrukcji maszyn

Mechanika techniczna

Praca zbiorowa

 

B. Kozak

2

Podstawy sterowania i regulacji

28/96

WSiP

Elektrotechnika z automatyką

W. Jabłoński

G. Płoszajski

3

Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

09/07

WSiP

Podstawy technologii maszyn

J. Zawora

4

Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEN/2013

 

MEN/2013

WSiP

 

WSiP

Montaż maszyn

i urządzeń.

Obsługa maszyn

i urządzeń.

J. Zawora

 

S.Legutko

5

 

Język obcy zawodowy

MEN/2011

Express Publishing

Mechanics

Jim D. Dearholt

6

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

04/07

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

T. Lewandowski

 

Klasa II. TECHNIK MECHATRONIK 311[410]. Kwalifikacja E3

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Elektrotechnika

i elektronika

 

 

WSiP

Elektrotechnika

S.Bolkowski

2

Technologie

i konstrukcje mechaniczne

17/2004

WSiP

Podstawy technologii maszyn

Części maszyn

J.Zawora

A.Rutkowski

 

3

Pneumatyka

i hydraulika

18/2006

REA

Podstawy mechatroniki

Praca zbiorowa

4

Urządzenia i systemy mechatroniczne

03/2009

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Praca zbiorowa

5

 

Język obcy zawodowy

MEN/2011

Express Publishing

Mechanics

Information Technology

Electronics

Praca zbiorowa

6

Pracownia elektrotechniki

i elektroniki

 

37/03

REA

Praktyczna elektrotechnika ogólna

Praca zbiorowa

7

Pracownia wytwarzania i konstrukcji mechanicznych

 

09/07

WSiP

Podstawy technologii maszyn

Części maszyn

J. Zawora

A.Rutkowski

8

Pracownia pneumatyki

i hydrauliki

 

03/2009

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Praca zbiorowa

 

Klasa II. TECHNIK INFORMATYK 351[203]

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Systemy operacyjne

MEN/2010

38/2010

HELION

Kwalifikacja E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Tomasz Kowalski

2

 

Urządzenia techniki komputerowej

3

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

4

Sieci komputerowe

MEN/2010

39/2010

HELION

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Część 1 i 2.

Barbara Halska

Paweł Bansel

5

Witryny i aplikacje internetowe

6

 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

7

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

8

Język angielski zawodowy

MEN/2011

Express Publishing

Information Technology

Virginia Evans

Jenny Dooley

Stanley Wright

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III

Klasa III. TECHNIK MECHANIK 311[504](na podbudowie kwalifikacji M.20.)

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Podstawy konstrukcji maszyn

 

17/2004

MENIS

WSiP

 

WSiP

Podstawy konstrukcji maszyn

Maszynoznawstwo ogólne

Praca zbiorowa

 

J. Kijewski

2

Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

2015

WSiP

Wykonywanie elementów maszyn  urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej.

Kwalifikacja M20.

 J. Figurski

S. Papis

3

Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

2015

 

WSiP

Naprawa i konserwacja elementów maszyn urządzeń i narzędzi.

Kwalifikacja M20.

J. Figurski

S.Papis

4

 

Organizacja i nadzór procesów produkcji

 

26/2014

 

WSiP

 

Nadzorowanie przebiegu produkcji

Kwalifikacja M44.

S. Kowalczyk

5

Technologia mechaniczna

 

2015

 

WSiP

Wykonywanie połączeń materiałów

Kwalifikacja M20.

J. Figurski

S. Papis

6

Pracownia projektowania procesów produkcji

2015

WSiP

Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeńKwalifikacja M44.

S.Grzelak

S.Kowalczyk

 

Klasa III. TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422[103]

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Marketing usług turystycznych

MEN/2010

REA

Marketing usług turystycznych

R. Tylińska

2

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

21/2009

REA

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

M. Wajger

R. Tylińska

3

Geografia turystyczna

MEN/2009

REA

Geografia turystyczna cz.2

B. Steblik-Wlaźlak

L. Rzepka

4

Organizacja imprez i usług turystycznych

36/2007

REA

Usługi turystyczne cz.2

B. Steblik-Wlaźlak

B. Cygańska-Grabowska

5

Pracownia turystyki

MEN/2010

REA

Obsługa ruchu turystycznego Cz 2

M.  Peć,

I. Michniewicz

6

Pracownia obsługi informatycznej

MEN/2010

REA

Obsługa Informatyczna

w turystyce

Ćwiczenia.

 

Grzegorz Sówka

 

7

Język angielski zawodowy

MEN/2011

Express Publishing

Tourism

V. Evans J. Dooley

V. Garza

 

Klasa III. TECHNIK MECHATRONIK 311[410]. Kwalifikacja E3.

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Elektrotechnika

i elektronika

 

WSiP

 

REA

Elektrotechnika

Poradnik mechatronika

S. Bolkowski

Praca zbiorowa

2

Technologie

i konstrukcje mechaniczne

17/2004

WSiP

Maszynoznawstwo ogólne

J. Kijewski

 

3

Urządzenia i systemy mechatroniczne

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatronicznePoradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

4

Pracownia elektrotechniki

i elektroniki

 

37/03

REA

 

REA

Praktyczna elektrotechnika ogólna

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

5

Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

 

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

6

Pracownia projektowania i programowania

 

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

 

Klasa III. TECHNIK INFORMATYK 351[203]

 

l.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi

Wydawca

Tytuł

Autor

1

Sieci komputerowe

 

MEN/2010

39/2010

Helion

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Barbara Halska

Paweł Bansel

2

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

3

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

4

Witryny i aplikacje internetowe

MEN/2010

40/2010

Helion

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Jolanta Pokorska

5

Systemy baz danych

6

Administracja bazami danych

7

Programowanie aplikacji internetowych

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w klasie IV

Klasa IV. TECHNIK MECHANIK 311[504] (na podbudowie kwalifikacji M.20.)

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Działalność gospodarcza

 

WSiP

Prowadzenie działalności gospodarczej

Praca zbiorowa

2

 

Organizacja i nadzór procesów produkcji

 

26/2014

 

WSiP

 

Nadzorowanie przebiegu produkcji

Kwalifikacja M44.

S. Kowalczyk

3

Pracownia projektowania procesów produkcji

 

WSiP

Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeńKwalifikacja M44.

S.Grzelak

S. Kowalczyk

 

Klasa IV. TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422[103]

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

21/2009

REA

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

M. Wajger

R. Tylińska

2

Organizacja imprez i usług turystycznych

36/2007

REA i WSiP

Organizacja imprez i usług turystycznych” cz3

 

I.Michniewicz

M.Peć

3

Pracownia turystyki

MEN/2013

WSiP

Sprzedaż imprez i usług turystycznych” cz 1

 

Praca zbiorowa

4

Pracownia informacji turystycznej

MEN/2013

WSiP

„Informacja turystyczna. Bazy danych i materiały promocyjne” cz2,

 

 

Praca zbiorowa

 

 

Klasa IV. TECHNIK INFORMATYK 351[203]

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

1

Witryny i aplikacje internetowe

MEN/2010

40/2010

Helion

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Jolanta Pokorska

2

Systemy baz danych

3

Pracownia baz danych

4

Pracownia aplikacji internetowych