Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM i SZKOLE BRANŻOWEJ 2021/2022

 
Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM w roku szkolnym 2021/2022
Przedmioty ogólnokształcące  (po Szkole Podstawowej)

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I T

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytułpodręcznika

Autor podręcznika

Język polski

1014/1/2019

NOWA ERA

„Ponad słowami” klasa I część I iII

M. Chmiel

A. Cisowska

J. Kościerzyńska

Język angielski

945/2/2019

Express

Publishing

„New Enterprise B1"

 

J. Dooley

Język niemiecki

957/1/2019

NOWA ERA

"Welttour Deutsch 1"

S. Mróz- Dwornikowska

K.Szachowska.

 

Historia

1021/1/2019

NOWA ERA

„Poznać przeszłość1 "

Zakres podstawowy

M.Pawlak

A.Szweda

Matematyka

988/12019

NOWA ERA

„Matematyka 1"- zakres podstawowy i rozszerzony”, część I

(po szkole podstawowej)

W. Babiański

Lech Chańko

Biologia

1006/1/2019

NOWA ERA

„Biologia na czasie 1" Zakres podstawowy

A. HelminJ.Holeczek

Geografia

 983/2019

      NOWA ERA

„Obliczageografii 1 ”

Zakrespodstawowy

R.Malarz M. Więckowski

Informatyka

974/1/2019

WSiP

"Informatyka 1 LO" Zakres podstawowy

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

960/2019

NOWA ERA

„Żyjęi działambezpiecznie”

J. Słoma

Religia

AZ-41-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w kościele”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do życia w rodzinie

1034/1/2019

-

"W centrum uwagi"

Zakres podstawowy

 A.Janicki

J.Kięczkowska

M.Menz

 


Wykaz podręczników obowiązujących w  SZKOLE BRANŻOWEJ  I stopnia w klasie I w roku szkolnym 2021/2022
Przedmioty ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej)
KLASA  I

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer w ewidencji  MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

1025/1/2019

NOWA ERA

„ To się czyta”

A.Klimowicz

J.Ginter

Język angielski

945/1/2019

Express Publishing

„ New Enterprise A2”

J.Dooley

Historia

ISBN978-83-7879-867-5

 

OPERON

„Historia”-1

M.Ustrzycki

J.Ustrzycki

Działalność gospodarcza

 

Ekonomik

„ Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

J.Musiałkiewicz

Geografia

983/1/2019

NOWA ERA

„ Oblicza geografii” -1

R. Malarz

M.Więckowski

Fizyka

1001/1/2019

NOWA ERA

„ Odkryć fizykę”

M.Brann

W. Śliwa

Matematyka

967/1/2019

NOWA ERA

„ To się liczy”-1

W. Babiański

K.Wej

Informatyka

974/1/2019

WsiP

„ Informatyka 1LO”-zakres podstawowy

 

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„ Krok w przedsiębiorczość”

T.Rachwał

Z.Makieła

Religia

AZ-41-01/10-LU-1/12

GAUDIUM

„ Świadczę o Jezusie w kościele”

Ks.R.Strus

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

OPERON

„ Edukacja dla bezpieczeństwa”

A.Kruczyński

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w Technikum w klasie II TA  w roku szkolnym
2021/2022 - Przedmioty ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej)

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer w ewidencji  MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

Język polski

1014/2/2019

NOWA ERA

„ Ponad słowami”- kl. 1, część  2 (półrocze I )

„ Ponad słowami” – kl.2, cz.1 (półrocze II )

M. Chmiel

A. Cisowska

Język angielski

945/2/2019

Express Publishing

„ New Enterprise”- B1

 

J. Doolej

Język niemiecki

957/1/2019

NOWA ERA

„ WelttourDeutsch 1”- kontynuacja podręcznika

S.Mróz-Dwornikowska

K.Szachowska

Matematyka

988/1/2019

988/2/2020

NOWA ERA

„ Matematyka”-część 1

„Matematyka”- część 2-zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański

L. Chańko

K. Wej

Historia

1021/2/2020

NOWA ERA

„ Poznać przeszłość”- 2

A. Kucharski

A. Niewęglowska

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

T. Rachwał

Z. Makieła

Geografia

983/2/2020

NOWA ERA

„ Oblicza geografii”-2

T.Rachwał

R. Uliszak

K.Wiedermann

Biologia

1006/2/2020

1006/3/2021

NOWA ERA

„ Biologia na czasie”-2

„Biologia na czasie” -3

A. Helmin

J.Holeczek

Informatyka

974/1/2019

WSiP

„ Informatyka” 1LO-zakres podstawowy

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Religia

AZ-42-01/10-LU-4/13

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w świecie”

Ks. R.Strus

 
Wykaz podręczników obowiązujących w klasie II Szkoły Branżowej w roku szkolnym
 
2021/2022 – po Szkole Podstawowej - (przedmioty ogólnokształcące)

 

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/2013/2015

Nowa Era

"Zrozumieć świat" 2

E. Nowosielska

U. Szydłowska 

Język angielski 

945/1/2019

Express

Publishing

"New Enterprise A2”

 

J.Dooley

Historia

525/2012

Nowa Era

"Poznać przeszłość. Wiek XX"

Zakres Podstawowy

S. Roszak

J.Kłaczkow

Matematyka

2013

Nowa Era

" Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”

W. Babiański

K. Wej

Geografia

983/2/2020

Nowa Era

Oblicza geografii” – część 2

T.Rachwał

R.Uliszak

Fizyka

1001/2/2020

NOWA ERA

Odkryć fizykę 2”

M.Braun

W.Śliwa

 

 
Wykaz podręczników obowiązujących w klasach III TA i III TB w roku szkolnym 2021/2022
 
Przedmioty ogólnokształcące ( po Szkole Podstawowej )

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer programu

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

1014/3/2020

1014/4/2020

NOWA ERA

„ Ponad słowami” – klasa II-część I- (semestr I )

A. Cisowska

J.Kościerzyńska

A.Równy

Język angielski

945/2/2019

Express Publishing

„New Enterprise B1+”

V. Evans

J.Dooley

Język niemiecki

957/2/2019

NOWA ERA

„Welttour Deutsch 2”

S. Mróz-Dwornikowska

U.Górecka

Matematyka

360/2/2013( II część)

360/3/2013( III część)

NOWA ERA

„Matematyka 2”-kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

„Matematyka 3”- ( od II półrocza)

W.Babiański

L.Chańko

J. Czarnowska

G.Janocha

Historia

1021/3/2021

NOWA ERA

„Poznać przeszłość 3” -zakres podstawowy

J.Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

T.Rachwał

Z.Makieła

Chemia

994/1/2019

NOWA ERA

„To jest chemia”-1

R.Hass

A.Mrzigod

J.Mrzigod

Fizyka

1001/1/2019

NOWA ERA

„Odkryć fizykę 1”- poziom podstawowy

M.Braun

W.Śliwa

Informatyka
974/1/2019
WSiP
„ Informatyka” 1LO – zakres podstawowy
K.Olędzka
W.Jochemczyk
 
Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM w roku szkolnym 2021/2022
Przedmioty ogólnokształcące     (po Gimnazjum)

 

 

 Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III TC

Numer programu

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/4/2013

NOWA ERA

„Ponad słowami”- klasa II
część II

M.Chmiel,
E.Mirkowska-Treudutt, A.Równy

Język angielski

945/2/2019

Express Publishing

„New Enterprise B1+”

V. Evans
J. Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

Nowa Era

 Welttur 2

S. Mróz - Dwornikowska
U. Górecka

Matematyka

360/2/2013 (II część)

360/3/2013 (III część)

NOWA ERA

Matematyka 2 kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Matematyka 3 (od II półrocza)

W.Babiański
L.Chańko
J.Czarnowska
G.Janocha

Religia

AZ-63-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka”

Ks. R. Strus

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa IV T

Numer programu

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/5/2014

Nowa Era

„Ponad słowami” klasa III

M.Chmiel

R.Pruszczyński

A. Równy

Język angielski

 715/1/2014

Express

Publishing

„Matura repetytorium

    poziom podstawowy”

V. Evans

J. Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

    Nowa Era

Wellttour 2-kontynuacja podręcznika z klasy III

S. Mróz-Dwornikowska 

U. Górecka

Matematyka

360/3/2013

Nowa Era

Matematyka III

W. Babiański

L. Chańko
J. Czarnowska

G. Janocha

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w rodzinie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

        Historia i społeczeństwo

659/1/2013

Nowa Era

" Poznać przeszłość- Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

T. Maćkowski