Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM i SZKOLE BRANŻOWEJ 2020/2021

 

Klasa I Technikum - Przedmioty ogólnokształcące  (po Szkole Podstawowej)

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I Technikum

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

1014/1/2019

NOWA ERA

„Ponad słowami” klasa I część I i II

M. Chmiel

A. Cisorska

J. Kościerzyńska

Język angielski

945/2/2019

Express

Publishing

„New Enterprise B1"

 

J. Dooley

Język niemiecki

957/1/2019

NOWA ERA

"Welttour Deutsch 1"

S. Mróz- Dwornikowska

K.Szachowska.

 

Historia

1021/1/2019

NOWA ERA

„Poznać przeszłość1 "

Zakres podstawowy

M.Pawlak

A.Szweda

Matematyka

988/12019

NOWA ERA

„Matematyka 1"- zakres podstawowy i rozszerzony”, część I

(po szkole podstawowej)

W. Babiański

Lech Chańko

Biologia

1006/1/2019

NOWA ERA

„Biologia na czasie 1" Zakres podstawowy

A. Helmin  J.Holeczek

Geografia

 983/2019

      NOWA ERA

„Oblicza geografii 1 ”

Zakres podstawowy

R.Malarz M. Więckowski

Informatyka

974/1/2019

WSiP

"Informatyka 1 LO" Zakres podstawowy

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Wychowanie fizyczne

-

-

-

 

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

960/2019

NOWA ERA

„Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma

Religia

AZ-41-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w kościele”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do życia w rodzinie

1034/1/2019

-

"W centrum uwagi"

Zakres podstawowy

 A.Janicki

J.Kięczkowska

M.Menz

 

Klasa II Technikum (TA i TB) - Przedmioty ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej)

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer w ewidencji  MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

Język polski

1014/2/2019

NOWA ERA

„ Ponad słowami”- kl. 1, część  2 (półrocze I )

„ Ponad słowami” – kl.2, cz.1 (półrocze II )

M. Chmiel

A. Cisowska

Język angielski

945/2/2019

Express Publishing

„ New Enterprise”- B1

 

J. Doolej

Język niemiecki

957/1/2019

NOWA ERA

„ Welttour Deutsch 1”- kontynuacja podręcznika

S.Mróz-Dwornikowska

K.Szachowska

Matematyka

988/1/2019

988/2/2020

NOWA ERA

„ Matematyka”-część 1

„Matematyka”- część 2-zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański

L. Chańko

K. Wej

Historia

1021/2/2020

NOWA ERA

„ Poznać przeszłość”- 2

A. Kucharski

A. Niewęglowska

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

T. Rachwał

Z. Makieła

Geografia

983/2/2020

NOWA ERA

„ Oblicza geografii”-2

T.Rachwał

R. Uliszak

K.Wiedermann

Biologia

1006/2/2020

NOWA ERA

„ Biologia na czasie”-2

A. Helmin

J.Holeczek

Informatyka

974/1/2019

WSiP

„ Informatyka” 1LO-zakres podstawowy

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Religia

AZ-42-01/10-LU-4/13

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w świecie”

Ks. R.Strus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II Technikum (TC) - Przedmioty ogólnokształcące (po Gimnazjum)

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II TC

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

Język polski

425/3/2013

NOWA ERA

„Ponad słowami”- klasa II
część I

M. Chmiel

Język angielski

720/2/2014/2015

Express

Publishing

„Matura Prime Time

Plus Pre-intermediate"

 V. Evans

J. Doolej

Język niemiecki

 

459/1/2012

NOWA ERA

Welttour 1 – kontynuacja podręcznika z klasy I

S. Mróz- Dwornikowska
K.Szachowska

Historia

525/2012

NOWA ERA

„Poznać przeszłość.
Wiek XX”

Zakres podstawowy

S. Roszak

J. Kłaczkow

Wiedza o społeczeństwie

 

505/2012

NOWA ERA

„W centrum uwagi”

Zakres podstawowy

A.Janicki

 Matematyka

360/1/2011 (I sem)

360/2/2013 (II sem)

NOWA ERA

„Matematyka- zakres podstawowy i rozszerzony”

W. Babiański

Lech Chańko

D. Ponczek

Podstawy przedsiębiorczości


 

467/2012

 

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

 Rachwał, Makieła

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w świecie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

-

-

-

 

Klasa III Technikum  - Przedmioty ogólnokształcące

 

 Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III T

Numer programu

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/4/2013

NOWA ERA

„Ponad słowami”- klasa II
część II

M.Chmiel,
E.Mirkowska-Treudutt, A.Równy

Język angielski

 715/1/2014

Express Publishing

Matura - Repetytorium poziom podstawowy

V. Evans
J. Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

Nowa Era

 Welttur 2

S. Mróz - Dwornikowska
U. Górecka

Matematyka

360/2/2013 (II część)

360/3/2013 (III część)

NOWA ERA

Matematyka 2 kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Matematyka 3 (od II półrocza)

W.Babiański
L.Chańko
J.Czarnowska
G.Janocha

Religia

AZ-63-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka”

Ks. R. Strus

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

Wychowanie do życia w rodzinie

Dkw-4015-8/00

-

-

-

 

 Klasa IV Technikum  - Przedmioty ogólnokształcące

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa IV T

Numer programu

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/5/2014

Nowa Era

„Ponad słowami” klasa III

M.Chmiel

R.Pruszczyński

A. Równy

Język angielski

 715/1/2014

Express

Publishing

„Matura repetytorium

    poziom podstawowy”

V. Evans

J. Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

    Nowa Era

Wellttour 2-kontynuacja podręcznika z klasy III

S. Mróz-Dwornikowska 

U. Górecka

Matematyka

360/3/2013

Nowa Era

Matematyka III

W. Babiański

L. Chańko
J. Czarnowska

G. Janocha

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w rodzinie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie fizyczne

DKW-4014-88/01

-

-

 

        Historia i społeczeństwo

659/1/2013

Nowa Era

" Poznać przeszłość- Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

T. Maćkowski

 

 

Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia - Przedmioty ogólnokształcące

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer w ewidencji  MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

1025/1/2019

NOWA ERA

„ To się czyta”

A.Klimowicz

J.Ginter

Język angielski

945/1/2019

Express Publishing

„ New Enterprise A2”

J.Dooley

Historia

ISBN 978-83-7879-867-5

 

OPERON

„Histooria”-1

M.Ustrzycki

J.Ustrzycki

Działalność gospodarcza

 

Ekonomik

„ Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

J.Musiałkiewicz

Geografia

983/1/2019

NOWA ERA

„ Oblicza geografii” -1

R. Malarz

M.Więckowski

Fizyka

447/2012

NOWA ERA

„ Odkryć fizykę”-1- zakres podstawowy

M.Brann

W. Śliwa

Matematyka

967/1/2019

NOWA ERA

„ To się liczy”-1

W. Babiański

K.Wej

Informatyka

974/1/2019

WsiP

„ Informatyka 1LO”-zakres podstawowy

 

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„ Krok w przedsiębiorczość”

T.Rachwał

Z.Makieła

Religia

AZ-41-01/10-LU-1/12

GAUDIUM

„ Świadczę o Jezusie w kościele”

Ks.R.Strus

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

OPERON

„ Edukacja dla bezpieczeństwa”

A.Kruczyński

 

Klasa II Branżowa Szkoła I stopnia - Przedmioty ogólnokształcące (po Gimnazjum)

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/2013/2015

Nowa Era

"Zrozumieć świat" 2

E. Nowosielska

U. Szydłowska 

Język angielski 

720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Historia

525/2012

Nowa Era

"Poznać przeszłość. Wiek XX"

Zakres Podstawowy

S. Roszak

J.Kłaczkow

Matematyka

2013

Nowa Era

" Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”

W. Babiański

K. Wej

Podstawy

Przedsiębiorczości

467/2012

Nowa Era

" Krok w przedsiębiorczość"

Rachwał, Makieła

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie

 w świecie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

 

Klasa III Branżowa Szkoła I stopnia - Przedmioty ogólnokształcące (po Gimnazjum)

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/2014/2016

Nowa Era

"Zrozumieć świat" 3

Elżbieta Nowosielska

Urszula Szydłowska 

Język angielski 

720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Matematyka

2013

Nowa Era

" Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”

Wojciech Babiański

Karolina Wej

Religia

AZ-43-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w rodzinie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do

życia w rodzinie

DKW-4015-8/00