Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM i SZKOLE BRANŻOWEJ 2018/2019

 

Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM w roku szkolnym 2018/2019

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/1/2012(cz I)

425/2/2012 (czII)

NOWA ERA

„Ponad słowami” klasa I- część I II

Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel

E. Kostrzewa

Język angielski

720/2/2014/2015

Express

Publishing

„Matura Prime Time Plus Pre-intermediate”

V. Evans

J. Dooley

Język niemiecki

459/1/2012

NOWA ERA

Welttour 1

S. Mróz- Dwornikowska

K.Szachowska.

 

Historia

525/2012

NOWA ERA

„Poznać przeszłość.
Wiek XX”

Zakres podstawowy

S. Roszak

J. Kłaczkow

Matematyka

360/1/2011

NOWA ERA

„Matematyka- zakres podstawowy i rozszerzony”, część I

W. Babiański

Lech Chańko

D. Ponczek

Fizyka

447/2012

NOWA ERA

„Odkryć fizykę”

Zakres podstawowy 

M. Brann

W. Śliwa

Chemia

438/2012

NOWA ERA

„To jest chemia”

Zakres podstawowy

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Biologia

450/2012

NOWA ERA

„Biologia na czasie”

E. Bonar

W. Krzeszowicz- Jeleń

S. Czachonowski

Geografia

 433/2012

      NOWA ERA

„Oblicza geografii”

Zakres podstawowy

R. Uliszak

K. Wiedermann

Informatyka

536/2012

MIGRA

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Grażyna Koba

Wiedza o kulturze

449/2012

NOWA ERA

„Spotkania z kulturą”

M. Bokiniec

B. Forysewicz

J. Michałowski

Wychowanie fizyczne

-

-

-

 

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

426/2012

NOWA ERA

„Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma

Podstawy przedsiębiorczości


467/2012

 

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

Rachwał, Makieła

Religia

AZ-41-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w kościele”

Ks. R.Strus

Ks. W.Galant

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

-

-

 

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

Język polski

425/3/2013

NOWA ERA

„Ponad słowami”- klasa II-
cz I

M. Chmiel

Język angielski

720/2/2014/2015

Express

Publishing

„Matura Prime Time

Plus Pre-intermediate"

 V. Evans

J. Doolej

Język niemiecki

 

459/1/2012

NOWA ERA

Welttour 1 – kontynuacja podręcznika z klasy I

S. Mróz- Dwornikowska
K.Szachowska

Historia

525/2012

NOWA ERA

„Poznać przeszłość.
Wiek XX”

Zakres podstawowy

S. Roszak

J. Kłaczkow

Wiedza o społeczeństwie

 

505/2012

NOWA ERA

„W centrum uwagi”

Zakres podstawowy

A.Janicki

 Matematyka

360/1/2011 (I sem)

360/2/2013 (II sem)

NOWA ERA

„Matematyka- zakres podstawowy i rozszerzony”

W. Babiański

Lech Chańko

D. Ponczek

Podstawy przedsiębiorczości


 

467/2012

 

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

 Rachwał, Makieła

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

 

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w świecie”

Ks .R. Strus,

Ks. W.Galant

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

-

-

-

 

 

 Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III

Numer programu

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/4/2013

NOWA ERA

PONAD SŁOWAMI klasa II

 Część - II

M.Chmiel,
E.Mirkowska-Treudutt, A.Równy

Język angielski

 715/1/2014

Express Publishing

Matura - Repetytorium poziom podstawowy

Virginia Evans
Jenny Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

Nowa Era

 Welttaur 2

S. Mróz - Dwornikowska
U. Górecka

Matematyka

360/2/2013 (II część)

360/3/2013 (III część)

NOWA ERA

Matematyka 2 kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym i Matematyka 3 od II półrocza
 

W.Babiański
L.Chańko
J.Czarnowska
G.Janocha

Historia i społeczeństwo

659/1/2013

NOWA ERA

„Poznać przeszłość -Ojczysty Panteon i ojczyste spory”

 

T. Maćkowski

Religia

AZ-63-01

GAUDIUM

 

"Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka"

 

Ks. R.Strus

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

Wychowanie do życia w rodzinie

Dkw-4015-8/00

-

-

-

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa IV

Numer programu

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

425/5/2014

Nowa Era

„Ponad słowami”

M.Chmiel

R.Pruszczyński

A. Równy

Język angielski

 715/1/2014

Express

Publishing

„ Matura repetytorium

Poziom podstawowy”

V. Evans

J. Dooley

Język niemiecki

  459/2/2012

          Nowa Era

Wellttour 2-kontynuacja podręcznika z klasy III

S. Mróz-Dwornikowska 

U. Górecka

Matematyka

360/3/2013

Nowa Era

Matematyka III

W. Babiański

L. Chańko
J. Czarnowska

G. Janocha

Religia

AZ-4-01/1

WAM

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie

 

Ks. Z. Marek

Wychowanie fizyczne

DKW-4014-88/01

-

-

 
        Historia i społeczeństwo 659/1/2013 Nowa Era " Poznać przesłość- Oczysty Paneon i oczyste spory" T. Maćkowski

 

Wykaz podręczników obowiązujących w BRANŻOWEJ SZKOLE I stopnia w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/1/2012/2015 Nowa Era "Zrozumieć świat" 1

Elżbieta Nowosielska

Urszula Szydłowska 

Język angielski  720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Historia 525/2012 Nowa Era

"Poznać przesłość. Wiek XX"

Zakres Podstawowy

S. Roszak

J.Kłaczkow

Matematyka 2013 Nowa Era " Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej"

Wojciech Babiański

Karolina Wej

WOS 505/2012 Nowa Era

"W centrum uwgi"

zakres podstawowy

A. Janicki

Podstawy

Przedsiębiorczości

467/2012 Nowa Era " Krok w przedsiębiorczość" Rachwał, Makieła
Geografia 433/2012 Nowa Era

" Oblicza geografi" 

zakres podstawowy

R. Uliszak

K. Wiedermann

Bilogia 450/2012 Nowa Era " Bilogia na czasie" 

E. Bonar

W. Krzeszowicz-Jeleń

S. Czachonowski

Chemia 438/2012 Nowa Era

" To jest chemia"

zakres podstawowy

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Fizyka 447/2012 Nowa Era

" Odkryć fizykę"

zakres podstawowy

M. Brann

W. Śliwa

Informatyka 536/2012 MIGRA

" Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych"

zakres podstawowy

Grażyna Koba
W-F - - - -

Edukacja dla

bezpieczeństwa

426/2012 Nowa Era "Żyję i działam bezpiecznie" J. Słoma
Religia Az-41-01 GAUDIUM " Świadczę o Jezusie w kościele"

Ks. R. Strus

Ks, W. Galant

Wychowanie do

życia w rodzinie

DKW-4015-8/00      

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/2013/2015

Nowa Era

"Zrozumieć świat" 2

E. Nowosielska

U. Szydłowska 

Język angielski 

720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Historia

525/2012

Nowa Era

"Poznać przeszłość. Wiek XX"

Zakres Podstawowy

S. Roszak

J.Kłaczkow

Matematyka

2013

Nowa Era

" Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”

W. Babiański

K. Wej

Podstawy

Przedsiębiorczości

467/2012

Nowa Era

" Krok w przedsiębiorczość"

Rachwał, Makieła

W-F

-

-

-

-

Religia

AZ-42-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie

 w świecie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do

życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

  Język polski

584/2013/2015

Nowa Era

"Zrozumieć świat" 3

E. Nowosielska

U. Szydłowska 

Język angielski 

720/1/2014/2015

Express

Publishing

"Matura Prime Time Plus elementary"

V.Evans

J.Dooley

Historia

-----

-----

                         ----- -----

Matematyka

2013

Nowa Era

" Matematyka. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”

W. Babiański

K. Wej

Podstawy

Przedsiębiorczości

-----

-----

-----

-----

W-F

-

-

-

-

Religia

AZ-43-01

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie

 w rodzinie”

Ks. R. Strus

Ks. W. Galant

Wychowanie do

życia w rodzinie

DKW-4015-8/00

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

KLASA I

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 dla Szkoły Branżowej I stopnia

          

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa I. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  731102

(kwalifikacja MG.16.)

1

Elektrotechnika i elektronika

28/96

WSiP

Elektrotechnika z automatyką

W. Jabłoński

G. Płoszajski

2

Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych

MEN/2015

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników 

T. Lewandowski

 

3

Techniki wytwarzania

MEN/2016

WSiP

Podstawy technologii maszyn

J. Zawora

4

Urządzenia automatyki przemysłowej

MEN/2006

WSiP

Elementy, urządzenia i układy automatyki

J. Kostro

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 dla Technikum

 

 

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa I. TECHNIK INFORMATYK 351203

(Kwalifikacja EE.08)

1

Systemy operacyjne

 

 

MEN/2017

WSiP

Kwalifikacja EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Cz 1 i 2.

K. Pytel

S.Osetek

 

2

Urządzenia techniki komputerowej

 

3

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

 

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 dla Technikum

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa I. Technik mechatronik 311410

(kwalifikacja E.E.02)

1

Elektrotechnika i elektronika

MEN/2015

WSiP

Elektrotechnika

S.Bolkowski

2

Technologie i konstrukcje mechaniczne

MEN/2016

MEN/2016

WSiP

Podstawy technologii maszyn

Rysunek techniczny dla mechaników

J. Zawora

T. Lewandowski

 

3

Pneumatyka i hydraulika

MEN/2017

WSiP

Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych

R. Dziurski

4

Pracownia rysunku technicznego

MEN/2016

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

T. Lewandowski

 

 

KLASA II

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 dla Szkoły Branżowej I stopnia

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa II. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  [731102]

(kwalifikacja MG.16.)

1

Elektrotechnika i elektronika

28/96

WSiP

Elektrotechnika z automatyką

W. Jabłoński

G. Płoszajski

2

Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych

MEN/2016

WSiP

 Podstawy konstrukcji maszyn

A. Rutkowski

 

3

Techniki wytwarzania

MEN/2016

WSiP

Podstawy technologii maszyn

J. Zawora

4

Urządzenia automatyki przemysłowej

MEN/2006

WSiP

Elementy, urządzenia i układy automatyki

J. Kostro

5

Pracownia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

14/2006

WSiP

Podstawy automatyki i robotyki

W. Klimasara

 

 

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa II. TECHNIK MECHATRONIK 311[410]. Kwalifikacja EE.02

1

Elektrotechnika

i elektronika

 

MEN/2015

WSiP

Elektrotechnika

S.Bolkowski

2

Technologie

i konstrukcje mechaniczne

17/2004

WSiP

Podstawy technologii maszyn

Części maszyn

J.Zawora

A.Rutkowski

 

3

Pneumatyka

i hydraulika

MEN18/2016

WSiP

Montaż elementów

i podzespołów pneumatycznych

i hydraulicznych

Robert Dziurski

4

Urządzenia i systemy mechatroniczne

MEN 1.10/2017

WSiP

Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Cz 1.

Praca zbiorowa

5

 

Język obcy zawodowy

MEN/2011

Express Publishing

Mechanics

Information Technology

Electronics

Praca zbiorowa

6

Pracownia elektrotechniki

i elektroniki

 

MEN19/2016

WSiP

Montaż elementów

 i podzespołów elektrycznych

 i elektronicznych

M. Tokarz

7

Pracownia wytwarzania i konstrukcji mechanicznych

 

09/07

WSiP

Podstawy technologii maszyn

Części maszyn

J. Zawora

A.Rutkowski

8

Pracownia pneumatyki

i hydrauliki

 

MEN 1.10/2017

WSiP

Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Cz 1.

Praca zbiorowa

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa II. TECHNIK INFORMATYK 351[203] Kwalifikacja EE.08 i EE.09

1

Systemy operacyjne

MEN/2017

WSiP

Kwalifikacja EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Cz 1, 2 i 3.

K. Pytel

S.Osetek

 

2

 

Urządzenia techniki komputerowej

3

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

4

Sieci komputerowe

MEN/2017

WSiP

Kwalifikacja EE.09

Programowanie i tworzenia stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi

Cz: 1 i 2.

A.Klekot

T.Klekot

5

Witryny i aplikacje internetowe

6

 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

7

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

8

Język angielski zawodowy

MEN/2011

Express Publishing

Information Technology

Virginia Evans

Jenny Dooley

Stanley Wright

 

 

KLASA III

 

Wykazpodręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązującychw roku szkolnym 2018/2019 dla Szkoły Branżowej

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa III. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  [731102]

(kwalifikacja M.16.)

1

Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych

MEN/2016

WSiP

 Podstawy konstrukcji maszyn

A. Rutkowski

 

2

Urządzenia automatyki przemysłowej

MEN/2006

WSiP

Elementy, urządzenia i układy automatyki

J. Kostro

3

Pracownia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

14/2006

WSiP

Podstawy automatyki i robotyki

W. Klimasara

4

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

 

 

 

 

5

Język obcy w branży mechanicznej

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 dla Technikum

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa III. TECHNIK MECHATRONIK 311[410]. Kwalifikacja E3 i E18.

1

Elektrotechnika

i elektronika

 

WSiP

 

REA

Elektrotechnika

Poradnik mechatronika

S. Bolkowski

Praca zbiorowa

2

Technologie

i konstrukcje mechaniczne

17/2004

WSiP

Maszynoznawstwo ogólne

J. Kijewski

 

3

Urządzenia i systemy mechatroniczne

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatronicznePoradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

4

Pracownia elektrotechniki

i elektroniki

 

37/03

REA

 

REA

Praktyczna elektrotechnika ogólna

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

5

Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

 

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

6

Pracownia projektowania i programowania

 

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

 

 

                                                              Wykaz podręczników dla technikum do przedmiotów zawodowych

                                                                               obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

          

l.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi

Wydawca

Tytuł

Autor

Klasa III. TECHNIK INFORMATYK 351[203] Kwalifikacja E.13.

1

Sieci komputerowe

 

MEN/2010

39/2010

Helion

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Barbara Halska

Paweł Bansel

2

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

3

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

 

4

Witryny i aplikacje internetowe

MEN/2010

40/2010

Helion

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Jolanta Pokorska

5

Systemy baz danych

6

Administracja bazami danych

7

Programowanie aplikacji internetowych

             

 

KLASA IV

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa IV. TECHNIK MECHANIK 311[504] Kwalifikacji M.44

1

Działalność gospodarcza

 

WSiP

Prowadzenie działalności gospodarczej

Praca zbiorowa

2

 

Organizacja i nadzór procesów produkcji

 

26/2014

 

WSiP

 

Nadzorowanie przebiegu produkcji

Kwalifikacja M44.

S. Kowalczyk

3

Pracownia projektowania procesów produkcji

 

WSiP

Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Kwalifikacja M44.

S.Grzelak

S. Kowalczyk

 

 

 

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p

Przedmiot

Numer dopuszczenia Uwagi.

Wydawnictwo

Tytuł

Autor podręcznika

Klasa IV. TECHNIK MECHATRONIK 311[410]. Kwalifikacja E.19.

1

Urządzenia i systemy mechatroniczne

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatronicznePoradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

2

Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

 

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa

3

Pracownia projektowania i programowania

 

03/2009

REA

 

REA

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Poradnik mechatronika

Praca zbiorowa

 

Praca zbiorowa