Wykaz podręczników obowiązujących w TECHNIKUM i SZKOLE BRANŻOWEJ 2023/2024

 

Wykaz podręczników obowiązujących w klasie I Technikum w roku szkolnym 2023/2024

 

Przedmioty ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej)

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I T

 

 

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 Tytuł podręcznika i autorzy

Język polski

1014/1/2019

1014/2/2019

 

NOWA ERA

Ponad słowami” klasa I -

część I i II”

M.Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska

 

Język angielski

 

Język angielski zawodowy

945/2/2019

Express

Publishing

 

New Enterprise B1” -

J.Dooley

Język angielski zawodowy dla technika informatyka I technika programisty” - P.Beń

Język niemiecki

957/1/2019

NOWA ERA

 

Welttour Deutsch 1 “-

S.Mróz-Dwornikowska

 

 

Historia i Terażniejszość

1021/1/2019

WsiP

Historia i Terażniejszość 1” - A.Cisek, K.Wilczyński

 

Matematyka

988/1/2019

NOWA ERA

Matematyka 1"- zakres podstawowy i rozszerzony”, część I

(po szkole podstawowej) -W.Babiański, L.Chańko, K.Wej

 

 

Biologia

1006/1/2019

NOWA ERA

Biologia na czasie 1" Zakres podstawowy -A.Helmin

 

Geografia

 983/2019

      NOWA ERA

Oblicza geografii 1 ”

Zakres podstawowy -R.Malarz

 

Informatyka

974/1/2019

WSiP

"Informatyka 1 LO" Zakres podstawowy – K.Olędzka

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

992/2022/z1

WSiP

Praca zbiorowa-M.Cieśla, B.Breikopf

Religia

AZ-31-01/18-LU-120

GAUDIUM

W poszukiwaniu wolności” - ks. M. Zając

 

Wychowanie do życia w rodzinie

1034/1/2019

-

"W centrum uwagi"

Zakres podstawowy - A.Janicki

Biznes i zarządzanie”

 

 

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w Technikum w klasie II TA w roku szkolnym 2023/2024 - Przedmioty ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej)

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

Język polski

1014/2/2019

1014/3/2020

 

NOWA ERA

„ Ponad słowami”- kl. 1, część 2 (półrocze I )

„ Ponad słowami” – kl.2, cz.1 (półrocze II )

M. Chmiel

A. Cisowska

J. Kościerzyńska

Język angielski

945/2/2019

Express Publishing

„ New Enterprise”- B1

 

J. Doolej

Język niemiecki

957/1/2019

NOWA ERA

„ Welttour Deutsch 1”- kontynuacja podręcznika

S.Mróz-Dwornikowska

K.Szachowska

Matematyka

988/1/2019

988/2/2020

NOWA ERA

„ Matematyka”-część 1

(uzupełnienie zakresu z klasy I)

 

„Matematyka”- część 2-zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański

L. Chańko

K. Wej

 

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

Historia

 

Historia i terażniejszość

1021/2/2020

 

 

1021/1/2019

 

 

NOWA ERA

 

 

WSiP

„ Poznać przeszłość”- 2

 

„Historia i terażniejszość 1

A. Kucharski

A. Niewęglowska

 

A.Cisek, K. Wilczyński

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

T. Rachwał

Z. Makieła

Geografia

983/2/2020

NOWA ERA

„ Oblicza geografii”-2

T.Rachwał

R. Uliszak

K.Wiedermann

Biologia

1006/2/2020

1006/3/2021

NOWA ERA

„ Biologia na czasie”-2

„Biologia na czasie” -3

A. Helmin

J.Holeczek

Informatyka

974/1/2019

WSiP

„ Informatyka” 1LO-zakres podstawowy

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Religia

AZ-42-01/10-LU-4/13

GAUDIUM

„Świadczę o Jezusie w świecie”

Ks. R.Strus

 

Wykaz podręczników obowiązujących w klasie III TA w roku szkolnym 2023/2024

Przedmioty ogólnokształcące ( po Szkole Podstawowej )

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer programu

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

1014/3/2020

1014/4/2020

NOWA ERA

„ Ponad słowami” – klasa II-część I- (półrocze I ). „Ponad słowami”-klasa II część II (półrocze II).

A. Cisowska

J.Kościerzyńska

A.Równy

Język angielski

1139/2022

Macnilan Education

Repetytorium-podręcznik do szkół ponadpodstawowych-poziom podst. i rozsz.

M. Rosińska

L. Edwards

Język niemiecki

957/2/2019

NOWA ERA

„Welttour Deutsch 2”

S. Mróz-Dwornikowska

U.Górecka

Matematyka

988/2/2020

388/3/2021

NOWA ERA

„Matematyka 2”-kontynuacja materiału z klasy II.

„Matematyka 3”- ( od II półrocza)

W.Babiański

L.Chańko

J. Czarnowska

 

Historia

1021/3/2021

NOWA ERA

„Poznać przeszłość 3” -zakres podstawowy

J.Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„Krok w przedsiębiorczość”

T.Rachwał

Z.Makieła

Chemia

994/1/2019

NOWA ERA

„To jest chemia”-1

R.Hass

A.Mrzigod

J.Mrzigod

Fizyka

1001/1/2019

NOWA ERA

„Odkryć fizykę 1”- poziom podstawowy

M.Braun

W.Śliwa

Informatyka

974/1/2019

WSiP

„ Informatyka” 1LO – zakres podstawowy

K.Olędzka

W.Jochemczyk

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w klasie IV Technikum w roku szkolnym 2023/2024

Przedmioty ogólnokształcące po szkole podstawowej

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

 

Tytuł podręcznika Autorzy

 

Język polski

1014/5/2021

1014/6/2021

NOWA ERA

Ponad słowami”- klasa III-
część I

Ponad słowami” – klasa III - część 2 – J.Kościerzyńska, A.Cisowska

 

Język angielski

1139/2022

Macnilan Education

Repetytorium - podręcznik do szkół ponadpodstawowych-poziom podst. i rozsz.

M. Rosińska, L. Edwards

 

Język niemiecki

 

957/2/2019

NOWA ERA

Welttour Deutsch 2 – kontynuacja podręcznika z klasy III -S.Mróz-Dwornikowska

 

Historia

1021/4/2022

NOWA ERA

Poznać przeszłość.4”

Zakres podstawowy -A.Łaszkiewicz

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1034/1/2019

NOWA ERA

W centrum uwagi”

Zakres podstawowy – A.Janicki

 

 Matematyka

988/4/2022

 

NOWA ERA

Matematyka 4 - zakres podstawowy i rozszerzony” -W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska

Podstawy przedsiębiorczości


 

467/2012

 

NOWA ERA

Krok w przedsiębiorczość” - Rachwał, Makieła

Religia

AZ-41-01/10-LU-1/12

GAUDIUM

Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka” - ks. R.Struś

 

Fizyka

1001/2/2020

NOWA ERA

Odkryć fizykę 2 “ - M.Braun, W.Śliwa

 

Chemia

994/1/2019

NOWA ERA

To jest chemia 2 ” - R.Hass

 

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w klasach V Technikum w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Przedmioty ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej)

 

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasy V

 

Numer programu

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Język polski

1014/7/2022

Nowa Era

Ponad słowami” klasa IV

J.Kościerzyńska, A. Wróblewska, M.Matecka

 

Język angielski

1139/2022

Macnilan Education

Repetytorium-podrcznik do szkół ponadpodstawowych-poziom post. i rozszerz.

M.Rosińska, L.Edwards

 

 

Język niemiecki

957/2/2019

Nowa Era

Welttourr Deutsch 2-kontynuacja podręcznika z klasy IV S.Mróz-Dwornikowska

 

Matematyka

988/4/2022

Nowa Era

Matematyka 4”-zakres post. i rozszerz. W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska

 

Wiedza o społeczeństwie

1034/2/2020

Nowa Era

W centrum uwagi 2” - L.Czechowska, A.Janicki

 

Historia

1021/4/2022

Nowa Era

" Poznać przeszłość 4 ​”- Zakres podstawowy - kontynuacja A.Laszkiewicz

Religia

AZ-41-01/10-LU-1/12

GAUDIUM

Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka” - ks.R.Struś

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w SZKOLE BRANŻOWEJ I stopnia w klasie I w roku szkolnym 2023/2024

Przedmioty ogólnokształcące (po Szkole Podstawowej)

 

KLASA I

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Numer w ewidencji MEN

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Język polski

1014/7/2022

OPERON

„ Język polski 1”- podręcznik dla szkoły branżowej - I stopnia

B.Chuderska

Język angielski

945/1/2019

Express Publishing

„ New Enterprise A2”

J.Dooley

Historia i Teraźniejszość

 

 

WSiP

„Historia i Teraźniejszość 1”

A.Cisek, K.Wilczyński

Działalność gospodarcza

 

Ekonomik

„ Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

J.Musiałkiewicz

Geografia

1110/1/2020

Operon

„ Geografia 1”

S.Kurek

 

Fizyka

1001/1/2019

NOWA ERA

„ Odkryć fizykę”

M.Brann

W. Śliwa

Matematyka

967/1/2019

NOWA ERA

„ To się liczy”-1

W. Babiański

K.Wej

Informatyka

974/1/2019

WsiP

„ Informatyka 1LO”-zakres podstawowy

 

K.Olędzka

W.Jochemczyk

Podstawy przedsiębiorczości

1039/2020/21

NOWA ERA

„ Krok w przedsiębiorczość”

T.Rachwał

Z.Makieła

Religia

AZ-41-01/10-LU-1/12

GAUDIUM

„ Świadczę o Jezusie w kościele”

Ks.R.Strus

Edukacja dla bezpieczeństwa

992/2022/z1

WsiP

Praca zbiorowa - M.Cieśla, B.Breitkopf

A.Kruczyński