Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ( Branżowa Szkoła I stopnia )

 

To zawód który powstał w związku z rozwijającą  się branżą telekomunikacyjną i informatyczną,

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiło się coraz większe zapotrzebowanie na monterów instalujących i obsługujących mniejsze i większe sieci komputerowe.

Zdobędziesz

 

Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje do:

 

- montażu i konserwacji traktów telekomunikacyjnych;

- wykonywania pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych;

- montażu i konfigurowania urządzeń abonenckich

- stosowania zabezpieczenia systemów komputerowych i oprogramowania;

- montowania okablowania światłowodowego w sieci komputerowej;
- zabezpieczania sieci komputerowej przed nieautoryzowanymi użytkownikami i atakami sieciowymi;
 

 

W trakcie kształcenia uczniowie zdobywać będą również umiejętności w zakresie:

 

- programowania aplikacji w języku Python,

- programowania mikrokontrolerów,

- stosowania programów do grafiki 3D,

- diagnozowania uszkodzeń w urządzeniach techniki komputerowej,

- przygotowania dokumentacji z wykonanych testów aplikacji

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie kwalifikacji INF.01 - Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych i urządzeń abonenckich.

 

Może znaleźć zatrudnienie w :

- zakładach telekomunikacyjnych

- firmach wykonujących montaże sieci informatycznej

- instytucjach i zakładach posiadające własne sieci i systemy łączności

oraz

- prowadzić własną firmę zajmującą się naprawą i montażem sieci