DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - Program współfinansowany ze środków PFRON

W roku szkolnym 2023/2024 szkoła realizuje projekt polegający na likwidacji barier architektonicznych.

Zakres robót obejmuje:

- Montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły

Pozyskano środki z funduszu PFRON jak i ze Starostwa Powiatowego w Żywcu.