TRANSFORMACJA KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO-SZKOLENIA I STAŻE UCZNIOWSKIE

 

Od 10 czerwca 2024 roku do 1 czerwca 2026 roku w szkole trwa  realizacja projektu „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Projekt zakłada następujące działania :

1.      Płatne staże zawodowe (dla 70 uczniów )

2.      Kursy zawodowe ( dla 40 uczniów)

3.      Nowe wyposażenie  do trzech pracowni komputerowych

4.      Dodatkowe wyposażenie do pracowni mechatronicznej

 

Wobec powyższego ogłasza się, iż z dniem 12 czerwca br. rusza rekrutacja na płatne staże uczniowskie dla pierwszej grupy uczniów ( uczęszczających do klasy IV technikum).Realizacja tego stażu zaplanowana zostałana miesiąc lipiec 2024 ( od 1 lipca w wymiarze 150 godzin). Uczniowie tej klasy, chcący odbyć staż, złożą odpowiednią dokumentację zgłoszeniową do dnia 19 czerwca 2024 r. u pani mgr Renaty Pawlus. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 24 czerwca (przekazane zostaną uczniom poprzez wiadomość w e-dzienniku). Pozostałe staże realizowane będą w ramach obowiązkowych miesięcznych praktyk zawodowych przez najbliższe dwa lata ( według kalendarza roku szkolnego). Rekrutacja na nie zostanie ogłoszona na trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia obowiązkowej praktyki zawodowej.

 

Dokumentacja rekrutacyjna na staż do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy na staż

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Klauzula informacyjna RODO

 

Pozostałe dokumenty:

Ogólne informacje o projekcie

Regulamin staży uczniowskich

Wzór umowy o staż uczniowski