Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Zawodowych im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce ul. Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka tj: Bilans,

Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian funduszu jednostki, informacja dodatkowa za 2023r.

 

Plik do pobrania