Hamerskie kolędowanie


Koncert laureatów odbył się w Święto Trzech Króli w kościele parafialnym w Ciścu. Gwiazdą wieczoru był zespół „Igramy z Pokusą”.